Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp )

Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp )

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

IV. Tình hình phát triển kinh tế

1. Công nghiệp

 • Hình thành sớm và phát triển mạnh trong thời kì CNH, HĐH.
 • Giá trị sx công nghiệp tăng mạnh,  chiếm 21% GDP công nghiệp cả nước (2002)
 • Phần lớn tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng
 • Các ngành trọng điểm: CBLTTP, sx hàng tiêu dùng, sx vật liệu xd, cơ khí.
Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp )

Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp )

2. Nông nghiệp

 • Trồng trọt:
  • Đứng thứ hai cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực.
  • Đứng đầu cả nước về năng suất lúa 56,4 tạ/ ha(2002)
 • Phát triển một số cây ưa lạnh  đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 • Chăn nuôi gia súc: đàn lợn chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước
 • Chăn nuôi bò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang phát triển.

2. Dịch vụ :

 • Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch phát triển mạnh .
 • Hà Nội , Hải Phòng là hai đầu mối giao thông vận tải, hai trung tâm du lịch lớn nhất.
 • Nhiều địa danh du lịch hấp dẫn: Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động, Cát Bà…
 • Bưu chính viễn thông phát triển mạnh ở Hà Nội.

V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội , Hải Phòng .

* Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

 • Gồm 7 tỉnh và thành phố.
 • Vai trò: thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng CNH, HĐH, sử dụng hợp lí TNTN và nguồn lao động của cả 2 vùng ĐB Sông Hồng, Trung du và miền núi bắc bộ.

Thảo luận cho bài: Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp )