Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai

Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1( Địa Lý Lớp 12 )

Bài 16: Đặc Điểm Dân Số Và Phân Bố Dân Cư Nước Ta

Bài 9: Tiết 1: Liên Minh Châu Âu EU

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai

1. Kiến thức

–  Hiểu được một số vấn đề chính về bảo vệ môi trường ở nước ta: mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất).

– Nắm được sự phân bố hoạt động của một số loại thiên tai chủ yếu (bão, ngập lụt lũ quét, hạn hán, động đất) thường xuyên gây tác hại đến đời sống kinh tế ở nước ta. Biết cách phòng chống đối với mỗi loại thiên tai.

– Hiểu được nội dung chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và mới trường.

Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai

2. Kĩ năng:

Tìm hiểu, quan sát thực tế, thu thập tài liệu về môi trường.

Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai

Thảo luận cho bài: Bài 15: Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai