Bài 6: Đất Nước Nhiều Đồi Núi

Bài 6: Đất Nước Nhiều Đồi Núi

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

– Biết được các đặc điểm nổi bật của cấu trúc địa hình Việt Nam, nhấn mạnh phần lớn diện tích nước ta là đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

– Hiểu được sự phân hoá đia hình đồi núi ở Việt Nam, đặc điểm mỗi vùng và sự khác nhau giữa các vùng.

– Biết được đặc điểm của địa hình đồng bằng và so sánh sự khác nhau giữa các vùng đồng bằng ở nước ta.

– Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng đất ở mỗi vùng đồng bằng.

– Hiểu được ảnh hưởng của đặc điểm thiên nhiên nhiều đồi núi đối với dân sinh và phát triển kinh tế ở nước ta.

– Biết được các đặc điểm tự nhiên cơ bản nhất của Biển Đông.

– Đánh giá được ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên VN

cac vung doi nui

2. Kĩ năng

– Xác định 4 vùng địa hình đồi núi, đặc điểm của các vùng trên bản đồ.

– Xác định được vị trí các dãy núi, khối núi, các dạng địa hình chủ yếu mô tả trong bài học.

– Nhận biết đặc điểm các vùng đồng bằng trên bản đồ.

– Biết nhận xét về mối quan hệ giữa địa hình đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa và ảnh hưởng của việc sử dụng đất đồi núi đối với đồng bằng.

– Đọc bản đồ địa hình vùng biển, nhận biết các đường đẳng sâu, thềm lục địa, dòng hải lưu, các dạng địa hình ven biển, mối quan hệ giữa địa hình ven biển và đất liền.

– Liên hệ thực tế địa phương về ảnh hưởng của biển đối với các mặt tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thiên tai.

Thảo luận cho bài: Bài 6: Đất Nước Nhiều Đồi Núi