Bài 11: Thiên Nhiên Phân Hóa Đa Dạng

Bài 11: Thiên Nhiên Phân Hóa Đa Dạng

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 14: Sử Dụng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

  • Hiểu được sự phân hoá thiên nhiên theo vĩ độ là do sự thay đổi khí hậu từ Bắc vào Nam mà ranh giới là dãy núi Bạch Mã.
  • Biết được sự khác nhau về khí hậu và thiên nhiên phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ.
  • Hiểu được sự phân hoá thiên nhiên theo kinh độ (Đông – Tây) trước hết do sự phân hoá địa hình và sự tác động kết hợp của địa hình với hoạt động của các luồng gió qua lãnh thổ.
  • Biết được biểu hiến của sự phân hoá thiên nhiên từ Đông sang Tây theo 3 vùng: vùng biển và thềm lục địa, vïng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi.

2. Kĩ năng

  • Đọc hiểu các trang bản đồ địa hình, khí hậu, đất, thực vật, động vật trong Atlat để hiểu các kiến thức nêu trong bài học. ‘
  • Đọc biểu đồ khí hậu.
  • Biết liên hệ thực tế để thấy được sự thay đổi thiên nhiên từ Bắc vào Nam.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

  • Bản đồ hình thể Việt Nam.
  • Tranh ảnh, băng hình về cảnh quan thiên nhiên. .
  • Atlat Địa lí Việt Nam.

2. Học sinh

SGK + vở ghi  + Atlat

Thảo luận cho bài: Bài 11: Thiên Nhiên Phân Hóa Đa Dạng