Bài 2: Vị Trí Địa Lý, Phạm Vi Lãnh Thổ

Bài 2: Vị Trí Địa Lý, Phạm Vi Lãnh Thổ

Mời các bạn tham khảo tài liệu:

Bài 3: Thực Hành Vẽ Bản Đồ Việt Nam

Bài 6: Đất Nước Nhiều Đồi Núi

Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC .

1. Kiến thức

– Xác định được VTĐL và hiểu được tính toàn vẹn của phạm vi lãnh thổ nước ta.

– Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với đặc điểm tự nhiên, sự phát triển kinh tế – xã hội và vị thế của nước ta trên thế giới.

lanh tho viet nam

Bài 2: Vị Trí Địa Lý, Phạm Vi Lãnh Thổ

Bài 2: Vị Trí Địa Lý, Phạm Vi Lãnh Thổ

2. Kĩ năng

Xác định được trên bản đồ VN hoặc bản đồ TG vị trí và phạm vi lãnh thổ của nước ta.

3. Thái độ:

Củng cố thêm lòng yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng tham gia XD và bảo vệ Tổ quốc.

Thảo luận cho bài: Bài 2: Vị Trí Địa Lý, Phạm Vi Lãnh Thổ