Bài 9- Tiết 3: Vai Trò Của EU Trong Nền Kinh Tế Thế Giới

Bài 9- Tiết 3: Vai Trò Của EU Trong Nền Kinh Tế Thế Giới

Mời các bạn tham khảo tài liệu:

Bài 9- Tiết 2: EU- Hợp Tác, Liên Kết Hợp Tác Để Cùng Phát Triển

Thuận lợi:

– Tăng cường tự do lưu thông: người, hàng hóa, yiền tệ và dịch vụ.

– Thúc đẩy và tăng cường quá trình nhất thể hóa EU về các mặt kinh tế, xã hội.

– Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối EU.

– Sử dụng đồng tiền chung có tác dụng thủ tiêu những rũi ro do chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho lưu chuyển vốn và đơ giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

* Khó khăn:

Việc chuyển đổi sang đồng ơ-rô có thể xẩy ra tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát.

 II. Tìm hiểu vai trò của EU trong nề kinh tế thế giới

 1. Vẽ biểu đồ:

– Vẽ 2 biểu đồ hình tròn có bán kính giống nhau.

– Có tên biểu đồ và bảng chú giải.

vai-tro-cua-eu

Hình tham khảo

2. Nhận xét:

– EU chỉ chiếm 2.2% diện tích lục địa tren Trái Đất và 7,1% dân số thế giới nhưng chiếm tới:

+ 31% GDP của toàn thế giới (2004).

+ 26% sản lượng ô tô thế giới.

+ 37,7% xuất khẩu của thế giới.

+ 19,9% mức tiêu thụ năng lượng của toàn thế giới.

– Có GDP cao hơn Hoa Kì và Nhật Bản.

– Tỷ trọng của EU trong xuất khẩu của thé giới và tỷ trọng xuất khẩu/ GDP đứng đầu thế giới, vượt xa Hoa Kì và Nhật Bản.

– Xét về nhiều chỉ tiêu, EU đứng đầu thế giới, vượt trên Hoa Kì và Nhật Bản.

Thảo luận cho bài: Bài 9- Tiết 3: Vai Trò Của EU Trong Nền Kinh Tế Thế Giới