Tuần 8: Chính tả Kì diệu rừng xanh

Tuần 8: Chính tả Kì diệu rừng xanh

Tuần 6: Chính tả Ê-mi-li,con

 Câu 1: Nghe – viết bài Kì diệu rừng xanh (từ “Nắng trưa”… đến “cảnh mùa thu”) SGK TV5 tập 1 trang 75)

Gợi ý: Em nhờ người khác đọc, em viết, viết xong đối chiếu với văn bản. Sai chữ nào sửa lại chữ ấy. Viết đúng mẫu chữ, tốc độ viết theo quy định của chương trình (từ 5-7 chữ / 1 phút).

Câu 2: Tìm trong đoạn văn tả cảnh rừng khuya (SGK TV5 tập 1 trang 76) những tiếng có chứa yê hoặc ya.

Gợi ý:  Trong đoạn văn tả cảnh rừng khuya (SGK TV5 tập 1 trang 76) những tiếng có chứa yê, ya là: khuya; truyền; thuyết; xuyên, yên

Tuần 8: Chính tả Kì diệu rừng xanh

Tuần 8: Chính tả Kì diệu rừng xanh

Câu 3: Tìm tiếng có uyên thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a. Chỉ có ……… biển mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có ……… biển mới biết

……… đi đâu về đâu.

b. Lích cha lích chích vành ……..

Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng.

Gợi ý: Tìm tiếng có vần uyên thích hợp điền vào các ô trống cho trước, như sau:

a) Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu về đâu.

b) Lích cha lích chích vành khuyên

Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng.

Câu 4: Tìm tiếng có âm yê để gọi tên các loài chim trong các tranh đã vẽ (SGK TV5 tập 1 trang 77) .

Gợi ý: Tìm tiếng có vần yê để gọi tên các loài chim trong các bức tranh vẽ đã cho, như sau:

– Bức tranh 1: chim yểng

– Bức tranh 2: hải yến

– Bức tranh 3: chim đỗ quyên

Thảo luận cho bài: Tuần 8: Chính tả Kì diệu rừng xanh