Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tiếp theo)

Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tiếp theo)

Câu 1: Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện (SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 93), em hãy mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng các bạn trong nhóm.

Hướng dẫn

* Đất nói:

– Tôi có chất màu mỡ để nuôi cây lớn. Không có tôi cây không thể sống được. Cây phải bám chặt vào tôi mới sinh sôi nảy nở được. Các bạn không thấy sao? Hễ cây nào bị nhổ lên khỏi mặt đất đều chết hết cả. Tôi giúp cho cây đứng vững không bị gió xô đổ, không bị lũ cuốn trôi. Nhờ có tôi mà cây cối tồn tại và phát triến xanh tươi. Tôi chính là người cần nhất cho cây xanh.

* Nước kể công: Nếu chất màu không có nước vận chuyển thì cây có lớn lên được không? Làm sao cây có thế sống mà không có nước được? Chẳng những cây rất cần mà vạn vật trên trái đất đều có mặt tôi cả. Vì vậy tôi là người cần nhât cho cây xanh.

* Không khí chẳng chịu thua, nói: Cây xanh rất cần khí trời. Không có khí trời thì tất cả cây cối đều chết rũ. Các cậu thử đưa cây xanh vào trong một cái bình không có không khí, thử hỏi cây sẽ tồn tại được bao lâu? Vì vậy, tôi mới đích thực là người mà cây xanh rất cần, cần hơn ai hết.

* Ánh sáng nhẹ nhàng nói: Cây cối dù có đủ đất, nước, không khí nhưng thiếu ánh sáng thì sẽ không thể có màu xanh. Không có màu xanh thì còn gọi cây xanh sao được! Thử hỏi trên trái đất này vắng tôi đi, mọi vật sẽ sông ra sao? Tâ’t cả đều ở trong tăm tôi, trong băng giá và tất nhiên sẽ không một ai tồn tại, sự sống cũng không có. Bởi vậy, tôi mới là người cây xanh cần hơn cả.

Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tiếp theo)

Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tiếp theo)

Câu 2: Trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao đã cho (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 94).

Hướng dẫn

Theo em trăng và đèn đều rất cần cho cuộc sống chúng ta. Ban đêm nếu bầu trời không có trăng, màn đêm sẽ buông xuôntg bao trùm lấy vũ trụ. Con người sè mất đi những buổi nghỉ ngơi dạo mát sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trẻ con sẽ không có những cuộc chơi vui vầy dưới ánh trăng, nhất là ở nông thôn, cuộc sống sẽ trơ nên tẻ nhạt vô cùng. Và nếu không có đèn thì đêm đến, cuộc sông cũng chìm trong đêm tối và yên lặng. Do đó trăng và đèn đều cần cho cuộc sống về đêm của con người.

Thảo luận cho bài: Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tiếp theo)