Kể chuyện lớp 5 Người đi săn và con Nai

Kể chuyện lớp 5 Người đi săn và con Nai Hãy kể lại một câu chuyện đến việc bảo vệ môi trường Đề bài: Dựa theo tranh và lời chú thích đã cho ở dưới mỗi bức tranh, em...

Kể chuyện Pa-xtơ và em bé

Kể chuyện Pa-xtơ và em bé Tả hình dáng và tính tình của thầy cô giáo đã dạy em Đề bài: Dựa vào lời kể của thầy (cô) và tranh minh họa, em hãy kể lại toàn bộ câu...