Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tập làm văn 5)

Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận

Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tiếp theo)

Câu 1. Đọc bài Cái gì quý nhất (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 85) nêu nhận xét:

a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì?

b) Ý kiến của mỗi bạn như thê nào? Lí lẽ đưa ra đế bảo vệ ý kiến đó ra sao?

c) Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì? Thầy đã lập luận như thế nào? Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thê nào?

Hướng dẫn

a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vân đề: “Trên đời này cái gì quý nhất”.

b) Mỗi bạn đều có những ý kiến riêng của mình.

– Hùng thì cho là lúa gạo là cái quý nhât.

– Quý thì cho là vàng là cái quý nhâ’t.

– Nam thì cho là thì giờ là cái quý nhât.

* Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến của mình thì ai cũng đúng và đều có sức thuyết phục người nghe. Tuy vậy lí lẽ của mỗi bạn chỉ đúng ở một khía cạnh, chưa toàn diện.

c) Thầy giáo muôn thuyết phục cả ba bạn về cái quý nhất trên đời là người lao động thì thầy phải đưa ra lí lẽ có sức thuyết phục hơn cả. Lí lẽ đó phải toàn diện nhìn ở mọi phía đều đúng cả, buộc người nghe phải thừa nhận. Cách tranh luận của thầy rất thoải mái, tự do, không áp đặt ý kiến của mình cho người khác.

Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận

Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận

Câu 2. Hãy đóng vai trò một trong ba bạn Hùng, Quý hoặc Nam nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lí lẽ và dẫn chứng để tranh luận.

Hướng dẫn

– Hùng: Theo mình cái quý nhất trên đời là lúa gạo. Ông cha mình thường nói: “non lương thì rũ gối” đó sao! Các cậu thử không ăn một vài bữa xem nào? Cái đói sẽ hành hạ cậu đến chết.

– Quý: Hùng nói cũng có lí nhưng theo mình vàng mới là quý nhất. Có vàng tức là có tiền, có tiền thì mua tiên cũng được. Chắc các cậu cũng đã từng nghe cha ông mình nói: “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” đó sao! Có tiền sẽ có tất cả. Đúng không nào?

– Nam: Theo tớ, quý nhất là thì giờ. Nếu chăm chỉ cày cấy trên thửa ruộng của mình thì sẽ có lúa gạo. Hôm nay không có vàng, làm việc hăng say, biết buôn bán giỏi sẽ có tiền. Có tiền sẽ có vàng. Chứ bỏ phí thì giờ, để cho nó trôi qua thì không tài nào lấy lại được. Hôm nay các cậu ham chơi không học bài, bị điểm kém, ở lại lớp, sinh ra chán nản, bỏ học. Càng lớn càng khó học. Như vậy thì giờ chẳng phải là cái quý nhất trên đời này sao!

Thảo luận cho bài: Tuần 9: Luyện tập thuyết trình tranh luận (tập làm văn 5)