Tuần 15: Chính tả Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tuần 15: Chính tả Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tuần 14: Chính tả Chuỗi Ngọc Lam

Câu 1: Nghe – viết bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ “Y Hoa lấy trong gùi ra” đến hết) SGK TV5 tập 1 trang 145.

Gợi ý: Em nhờ bạn hay người thân đọc lại phần văn bản quy định viết trong bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo. Viết xong, đối chiếu với văn bản, sai chữ nào sửa lại chữ đó.

Câu 2: Tìm những tiếng có nghĩa:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch.

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay ngã.

Gợi ý:  Tìm những tiếng có nghĩa:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch, như sau:

– trai-chai, trại-chải, trùng-chùng, tre-che, truyện-chuyện, trừ- chừ, trao-chao, trèo-chèo, tro-cho, trồng-chồng…

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi, thanh ngã

– kẻ (vở), kẽ (tay), kỉ (niệm), kĩ (thuật)

– mảnh (bát)-mãnh (hổ), muỗi đốt mẩn cả người-mẫn cảm, mỏ (mỏ than)-mõ (cái mõ), mở (mở cửa)-mỡ (thịt mỡ)

– sửa (đổi)-(hộp) sữa, củ (cải)-cũ kĩ ….

Tuần 15: Chính tả Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tuần 15: Chính tả Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Câu 3: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống:

a) Những tiếng có âm đầu là tr hay ch trong câu chuyện Nhà phê bình và truyện của vua – SGK TV5 tập 1 trang 146.

b) Những tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã trong câu chuyện Lịch sử bây giờ ngắn hơn – SGK TV5 tập 1 trang 146.

Gợi ý: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trông đã cho, như sau:

a) Những tiếng có âm đầu là tr hay ch trong câu chuyện: Nhà phê bình và truyện của vua.

Một ông vua tự cho là mình có văn tài nên rất hay viết truyện. Truyện của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên chẳng ai dám chê bai. Chĩ có một nhà phê bình dám nói sự thật. Vua tức giận tống ông vào ngục.

Thời gian sau, vua trả lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói:

– Xin hãy đưa tôi trở lại nhà giam.

b) Những tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã?

Lịch sử bây giờ ngắn hơn.

Thấy điểm tổng kết môn lịch sử của cháu thấp quá, ông bảo:

– Ngày ông đi học, ông toàn nhận điểm 9 điểm 10 môn Lịch sử.

Thế mà bây giờ điểm tổng kết môn Lịch sử của cháu chỉ được có 5,5. Cháu suy nghĩ sao đây?

Cháu đáp:

– Nhưng thời ông đi học thì lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ.

Thảo luận cho bài: Tuần 15: Chính tả Buôn Chư Lênh đón cô giáo