Tuần 14: Chính tả Chuỗi Ngọc Lam

Tuần 14: Chính tả Chuỗi Ngọc Lam

Tuần 13: Luyện từ và câu (Bảo vệ môi trường)

Câu 1: Nghe – viết bài Chuỗi ngọc lam (từ “Pi-e ngạc ngiên” đến “Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi”.) SGK TV5 tập 1 trang 134 – 135.

Gợi ý: Em nhờ bạn hay người thân đọc phần văn bản quy định trong bài Chuỗi ngọc lam, em viết. Viết xong đối chiếu với văn bản, sai chữ nào sửa lại cho đúng.

Tuần 14: Chính tả Chuỗi Ngọc Lam

Tuần 14: Chính tả Chuỗi Ngọc Lam

Câu 2: 

a) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau:

TranhTrưngTrúngTrèo

 Tranh giành

 Trưng bày

 Trúng đích

 Leo trèo

 Tranh đấu

 Trưng tráo

 Trúng thầu

 Trèo lên cao

 Chiến tranh

 Đặc trưng

 Trúng tuyển

 Trèo đèo

 Sang trưng

ChanhChưngChúngChèo

 Chanh chua

 Bánh chưng

 Quần chúng

 Mái chèo

 Quả chanh

 Chưng diện

 Chúng nó

 Chèo thuyền

 Lanh chanh

 Chưng hửng

 Chúng ta

 Chèo chống

 Chúng sinh

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau:

BáoCaoLaoMào

 Báo cáo

 Trên cao

 Bệnh lao

 Bông mào gà

 Sách báo

 Chiều cao

 Ném lao

 Mào đầu

 Nhà báo

 Cao tay

 Cây lao

 Chim chào mào

 Cao kiến

 Lao tâm

 Cao nguyên

BáuCauLauMàu

 Kho báu

 Cau có

 Lau chùi

 Bột màu

 Kho báu

 Quả cau

 Dẻ lau

 Tô màu

 Của báu

 Mặt cau lại

 Lau nhau

 Màu hồng

 Màu mỡ

Câu 3: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẫu tin đã cho (SGK TV5 tập 1 trang 137) . Biết rằng: Chữ ở các ô số 1 có vần ao hoặc au, chữ ở ô số 2 bắt đầu bằng tr hoặc ch.

Gợi ý:  Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trông đế hoàn chinh mẫu tin đã cho, như sau:

Nhà môi trường 18 tuổi

Người dân hòn đảo Ha-oai rất tự hào về bãi biển Cu-a-loa vì vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên ở đây. Nhưng đã có một dạo, môi trường ven biển bị đe dọa trầm trọng do nguồn rác từ các tàu đánh cá, nhừng vỉa san hô chết, cá, rùa bị mắc bẫy… tấp vào bờ. Trước tình hình đó, một cô gái có tên là Na-ka-mu-ra, 18 tuối đã thành lập nhóm Hành động vì môi trường gồm 60 thành viên. Họ đã giăng những tấm lưới khổng lồ ngăn rác tấp vào bờ. Tháng 3 năm 2000, chỉ trong 8 ngày nghỉ cuối tuần, 7 xe rác khống lồ đã được chở đi, trả lại vẻ đẹp cho bãi biển.

Thảo luận cho bài: Tuần 14: Chính tả Chuỗi Ngọc Lam