Tuần 13: Chính tả Hành trình của bầy Ong

Tuần 13: Chính tả Hành trình của bầy Ong

Tuần 11: Luyện từ và câu (Đại từ xưng hô – Quan hệ từ)

Câu 1: Nhớ – viết bài: Hành trình của bầy ong (10 dòng đầu) SGK TV5 tập 1 trang 117.

Gợi ý:  Viết lại bài Hành trình của bầy ong 10 dòng đầu bằng trí nhớ của mình. Viết xong, em đối chiếu lại với văn bản để sửa chữa lại những chữ viết sai.

Tuần 13: Chính tả Hành trình của bầy Ong

Tuần 13: Chính tả Hành trình của bầy Ong

Câu 2:

a) Gợi ý: Tìm các từ ngữ chứa các tiếng cho trước như sau:

 • Sâm: củ sâm, trời sâm sẫm tối.
 • Xâm: xâm lăng, xâm nhập, xâm lược, xâm xi…
 • Sương: màn sương, sương sớm, sươrig mù, sương muối…
 • Xương: xương hàm, xương đùi, xương xẩu…
 • Sưa: say sưa
 • Xưa: ngày xưa, xưa lắm rồi, xa xưa.
 • Siêu: siêu sắc thuốc, siêu sao, siêu nước uống, siêu âm.
 • Xiêu: xiêu vẹo, xiêu xiêu, xiêu lòng.

b) Gợi ý: Các tiếng chứa các vần đã cho, như sau:

 • Buốt, nuốt, tuốt, chuốt, suốt, tuột, chuột..
 • Cuốc, cuộc, buộc, luộc, đuốc, thuộc…
 • Lướt, mướt, mượt, vượt, rượt đuổi
 • Lược, cá cược, được, xước, tước đoạt, dược phẩm, bắt chước, thước thợ…
 • Hiểu biết, mải miết, tiết kiệm, kiệt xuất…
 • Điếc tai, liếc mắt, đơn chiếc, vụ việc, xanh biếc, thiếc…

Câu 3: Điền vào chỗ trống.

a) s hay X?

Đàn bò vàng trên đồng cỏ …anh …anh
Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều …ót lại.

Gợi ý: s hay x:

Đàn bò vàng trên đồng cỏ xanh xanh
Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại.

b) Thay t hay c?

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm târn vàng
Sột soạ… gió trêu tà áo biế….
Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Gợi ý: t hay c:

……….
Sột soạt gió trêu tá áo biếc

……….

Thảo luận cho bài: Tuần 13: Chính tả Hành trình của bầy Ong