Tác động của con người đối với môi trường

Tác động của con người đối với môi trường

Ô nhiễm môi trường

Con người, dân số và môi trường – Tác động của con người đối với môi trường – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 160

Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người đã và đang nỗ lực đế khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Những biện pháp chính là :

  • Hạn chế phát triển dân số quá nhanh
  • Sừ dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên
  • Bảo vệ các loài sinh vật
  • Phục hồi và trồng rừng mới
  • Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm
  • Hoạt động khoa học của con người góp phẩn cải tạo nhiều giổng cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

1.Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.

Do con người hái lượm, săn bắt động vật hoang dã, chăn thả gia súc, đốt rừng, khai thác khoáng sản, phát triển nhiều khu dân cư, chiến tranh đã làm mất nơi ở, mất nhiều loài sinh vật, làm đất bị xói mòn và thoái hóa, gây hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.

Tác động của con người đối với môi trường

Tác động của con người đối với môi trường

2.Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại cùa những việc làm đó; những hành động cần thiết để khác phục ảnh hưởng xấu dó rồi liệt kê vào bảng sau:

Bảng 53.2. Bảng ghi những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và biện pháp khắc phục

Thảo luận cho bài: Tác động của con người đối với môi trường