Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bảo vệ môi trường – Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 179

1.Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Các biện pháp chủ yếu bảo vệ tài nguyên sinh vật (hình 59):

Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

2. Cải tạo các  hệ sinh thái bị thoái hóa

Bảng 59. Các biện pháp cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa

Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày một suy thoái, rất cẩn có biện pháp để khôi phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bào vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Đó là cơ sở đê duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiềm và

cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Mồi quốc gia cần có biện pháp khôi phục môi trường và bảo vệ thièn nhiên để phát triển bền vững.

1.Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

Có hai biện pháp chủ yếu là bảo vệ tài nguyên sinh vật và cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

–     Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

  • Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn,…
  • Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

–     Cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

  • Trồng cây gây rừng trên những vùng đất trông, dồi trọc.
  • Tăng cường công tác thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.
  • Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.
  • Luân canh hợp lí.
  • Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp có năng suất cao.

2.Mỗi học sinh chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Bản thân ý thức và hành dộng bảo vệ thiên nhiên tuyên truyền với người thân, bạn bè, láng giềng có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

Thảo luận cho bài: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã