Hệ sinh thái

Hệ sinh thái (Sinh học lớp 9)

Tác động của con người đối với môi trường

Hệ sinh thái – Hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 153

 1. Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó    

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính

  • Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo. tôm, động vật nổi, tép, cua
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.
  • Sinh vật phản giải: vi sinh vật.

2.Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số ỈÍỢÍ ý về thức ăn như sau:

  • Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, chầu cháu.
  • Ech nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
  • Rán ăn ếch nhái, châu chấu.
  • Gà ăn cây cỏ và châu chấu.
  • Cáo ăn thịt gà.

… (Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

Hệ sinh thái (Sinh học lớp 9)

Hệ sinh thái (Sinh học lớp 9)

Hệ sinh thái (Sinh học lớp 9)

Hệ sinh thái (Sinh học lớp 9)

Thảo luận cho bài: Hệ sinh thái