Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Luật bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường – Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 183

1.Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đât:

– Hệ sinh thái trên cạn, gồm

 • Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa, rừng ôn dới, rừng lá kim..)
 • Các hệ sinh thái thảo nguyên.
 • Các hệ sinh thái hoang mạc.
 • Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.
 • Hệ sinh thái núi đá vôiế

– Hệ sinh thái nước mặn gồm:

 • Hệ sinh thái vùng biển khơi.
 • Các hệ sinh thái vùng ven bờ (rừng ngập mặn, rạn san hô, đầm phá ven biển…).

– Hệ sinh thái nước ngọt, gồm:

 • Các hệ sinh thái sông, suối (hệ sinh thái nước chảy).
 • Các hệ sinh thái hồ, ao (hệ sinh thái nước đứng).
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

2.Vì sao cần bào vệ lìệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ?

– Cần bảo vệ hệ sinh thái rừng vì:

Bảo vệ hệ sinh thái rừng là bảo vệ môi trường sổng của nhiều loài sinh vật. Hệ sinh thái rừng được bảo vệ sẽ góp phần điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái cứa Trái Đất.

– Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng:

 • Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp.
 • Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,…
 • Trồng rừng.
 • Phòng cháy rừng.
 • Vận dộng đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư.
 • Phát triển (lân sô’ hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng

3.Vì sao cần bảo vệ sinh thái biển? Biện pháp báo vệ?

– Cần bảo vệ hệ sinh thái biển vì:

Các loài động vật trong hệ sinh thái biển rất phong phú, là nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu của con hgười. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật biển không phải là vô tận. Hiện nay, do mức độ đánh bắt hải sản tăng quá nhanh nén nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ bị cạn kiệt.

– Biện pháp bảo vệ:

Có nhiều biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển. Bảo vệ hệ sinh thái biển trước hết cần có kế hoạch khai thác tài nguyên biển ở mức độ vừa phải, bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiêm, đồng thời chòng ô nhiễm môi trường biển,…

4.Hãy chứng minh ràng nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cản làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?

–  Nước ta có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú; nhờ hệ sinh thái này cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và nguyên liệu cho công nghiệp, bảo đảm sự phát triển ổn định về kinh tế cũng như môi trường.

Hệ sinh thái nông nghiệp ờ nước ta chủ yếu gồm các vùng sinh thái nông nghiệp như:

 • Vùng núi phía Bắc có các loại cây trồng chủ yếu: cây công nghiệp (quế, hồi,…) cây lương thực (lúa).
 • Vùng trung du phía Bắc: cây chè Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng: lúa nước,…
 • Vùng Tây Nguyên: cà phê, cao su, chè, đỗ….
 • Vùng đồng bàng châu thổ sông Cửu Long: lúa nước,…

– Biện pháp để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó là duy trì các hệ sinh thái chũ vếu, đồng thời cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và hiệu quả.

Thảo luận cho bài: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái