Soạn bài: Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai

TUẦN 6: TẬP ĐỌC

Soạn bài: Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai

Soạn bài: Tập đọc Tác phẩm của Sin Lơ và tên phát xít

A. KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢ

  • Phát âm chuẩn xác các từ phiên âm và tên riêng như: A-pác-thai, Nen-xơn Man-đê-la, các từ ngữ tiếng Việt: phân biệt, trồng trọt, chữa bệnh, yêu chuộng, tổng tuyển cử.
  • Ngừng nghỉ đúng chỗ các dấu câu. Tốc độ vừa phải, ngữ điệu đọc phù hợp với nội dung từng đoạn. Đoạn 1: Ngữ điệu bình thường như kể chuyện. Đoạn 2: Biểu hiện sự bất bình. Đoạn 3: Mang âm hưởng ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Nam Phi.
Soạn bài: Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai

Soạn bài: Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

Câu 1: Dưới chế độ A-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

Trả lời: Dưới chế độ A-pác-thai người da đen bị đối xử vô cùng thậm tệ. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhưng đồng lương thì quá thấp chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng. Họ phải sống và chữa bệnh, làm việc ở những khu riêng, không được hưởng một chút tự do dân chủ nào.

Câu 2: Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

Trả lời: Người da đen đã đứng lên đòi quyền bình đẳng. Cuối cùng, họ đã giành được thắng lợi. Chính quyền Nam Phi buộc phải hủy bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc. Cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc đầu tiên được tổ chức.

Câu 3: Hãy giới thiệu về vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới.

Trả lời: Ông tên là Nen-Xơn Man-đê-la một luật sư da đen. Vì phát động đấu tranh xóa bỏ chế độ A-pác-thai, chính quyền Nam Phi đã bắt ông bỏ tù suốt 27 năm liền. Sau khi được thả tự do, ông tiếp tục cùng với nhân dân lao động Nam Phi dũng cảm đấu ti anh đòi quyền bình đẳng. Cuối cùng họ đã giành được thắng lợi. Chính quyền Nam Phi buộc phải hủy bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc. Ngày 27 – 4 – 1994 cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc được tổ chức. Nen- xơn Man-đê-la được bầu làm tổng thống – vị tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới.

* Nội dung chính: Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đâu tranh đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc của nhân dân Nam Phi.

Thảo luận cho bài: Soạn bài: Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai