Soạn bài: Tập đọc Tác phẩm của Sin Lơ và tên phát xít

TUẦN 6: TẬP ĐỌC

Soạn bài: Tập đọc Tác phẩm của Sin Lơ và tên phát xít

Soạn bài: Tập đọc Ê-Mi-Li,Con

A. KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM

  • Phát âm chuẩn xác các từ ngữ sau: Sin-lơ, phát xít, Pa-ri, tàu, Hít-le, ngạc nhiên, Vin-hem-ten, Mét-xi-na, Óoc-lê-ăng.
  • Ngừng nghỉ đúng chỗ có các dấu câu. Phân biệt ngữ điệu của các nhân vật khi đối thoại.
Soạn bài: Tập đọc Tác phẩm của Sin Lơ và tên phát xít

Soạn bài: Tập đọc Tác phẩm của Sin Lơ và tên phát xít

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

Câu 1: Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

Trả lời: Vì ông cụ tỏ thái độ coi thường tên phát xít qua lời chào lạnh lùng. Tên phát xít càng bực tức hơn khi biết ông cụ đang đọc một tác phẩm của Sin-lơ viết bằng tiếng Đức, nghĩa là ông cụ rất thông thạo tiếng Đức nhưng không dùng tiếng Đức chào hắn mà chào bằng tiếng Pháp.

Câu 2: Nhà văn Đức Sin-lơ được ông cụ người Pháp đánh giá thế nào?

Trả lời: Nhà văn Đức Sin-lơ được ông cụ người Pháp đánh giá vắt cao. Đó là một nhà văn quốc tế – một nhà văn của nhân loại.

Câu 3: Em hiểu thái độ của ông cụ đôi với người Đức và tiếng Đức như thế nào?

– Trả lời: Thái độ của ông cụ là rất trân trọng, ngưỡng mộ người Đức, tiếng Đức (rất kính trọng Sin-lơ qua việc ông kế tên những tác phẩm viết cho người Thụy Sĩ, người I-ta-li-a, người Pháp v.v… Bản thân ông đang cầm đọc một lá thư của Sin-lơ viết bằng tiếng Đức). Nhưng ông lại rất ghét những tên phát xít Đức xâm lược.

Câu 4: Lời đáp của ông cụ cuối truyện ngụ ý gì?

Trả lời: Lời đáp của ông cụ cuối truyện ngụ ý là: Những kẻ phát xít như ngài đều là những tên kẻ cướp.

* Nội dung chính: Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức, phân biệt người tốt và người xấu và dạy cho tên phát xít một bài học sâu cay để đời.

Thảo luận cho bài: Soạn bài: Tập đọc Tác phẩm của Sin Lơ và tên phát xít