Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử– Bắc Ninh lần 1 – 2018

Tiếp tục loạt đề thi thử môn Lịch sử THPT quốc gia là “Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử– Bắc Ninh lần 1 – 2018”. Sắp xếp thời khóa biểu để ôn tập và thi đạt kết quả cao.

Xem thêm: Đề thi thử môn Sử trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi

Câu 1: Theo quyết định của Hội nghị Pốtđam (7-1945), lực lượng Đồng minh nào có nhiệm vụ giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Việt Nam?
A: Hồng quân Liên Xô và quân đội Mĩ
B: Quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân quốc
C: Hồng quân Liên Xô và quân đội Trung Hoa Dân quốc
D: Quân đội Trung Hoa Dân quốc và quân đội Pháp

Câu 2: Nguyên nhân thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân châu Phi từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là do:
A: chế độ cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân
B: giai câp địa chủ phong kiến đầu hàng
C: sự cấu kết giữa thực dân Pháp và Anh
D: sự giúp đỡ của lực lượng cách mạng thế giới

Câu 4: Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ (trong những năm 30 của thế kỉ XX) là do:
A: lo sợ sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn có thời gian tiến công Liên Xô
B: cần thời gian để chuẩn bị lực lượng chống chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản
C: sợ các nước phát xít tấn công nước mình trước và muốn liên minh với phe phát xít
D: sự thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử– Bắc Ninh lần 1 – 2018