Đề thi thử môn Sử trường THPT Trực Ninh – Nam Định lần 1 – 2018

Trong “đề thi thử Sử trường THPT Trực Ninh – Nam Định lần 1 – 2018″ có xuất hiện một số câu hỏi:

Câu 8: Ý đúng nhất về chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A: hòa bình, trung lập
B: Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ
C: tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
D: hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

Câu 10: Nước khởi xướng chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thế thứ hai là:

A: Liên Xô

B: Trung Quốc

C: Mỹ

D: Nhật Bản

Chi tiết đề thi:

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Sử trường THPT Trực Ninh – Nam Định lần 1 – 2018