Đề thi thử môn Sử trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018

BQT giới thiệu đến các bạn học sinh cả nước “Đề thi thử môn Sử trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018”. Đề bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Phần cuối đề thi là đáp án, các bạn có thể đối chiếu.

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Sử trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018