Đề thi thử Sử trường THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình lần 2 – 2018

BQT giới thiệu đến các bạn học sinh “Đề thi thử Sử trường THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình lần 2 – 2018”. Đề thi này có lời giải chi tiết các câu hỏi. Chúc các bạn học sinh ôn thi thật tốt.

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 1: Sau chiến tranh Thế giới thứ 2, nền kinh tế Mỹ phát triển như thế nào?

A: Nhanh chóng

B: Thần kì

C: Mạnh mẽ

D: Ổn định

Câu 2: Từ năm 1973 đến năm 1982, nền kinh tế Mĩ có đặc điểm nào dưới đây?

A: Phục hồi

B: Suy thoái

C: Phát triển nhanh

D: Phát triển chậm

 

Thảo luận cho bài: Đề thi thử Sử trường THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình lần 2 – 2018