Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

I. Số dân

 • Việt Nam là quốc gia đông dân (hơn 90 triệu người – 2014), đứng thứ 3 ở Đông Nam Á , thứ 8 ở Châu Á và thứ 14 trên thế giới.
 • Dân số 2016 khoảng 94,4 triệu người  (theo wikipedia).
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

II. Gia tăng dân số

 • Gia tăng dân số nhanh.
 • Hiện tượng ” bùng nổ dân số” ở nước ta bắt đầu từ cuối những năm 50 và chấm dứt vào trong những năm cuối thế kỷ XX.
 • Hiện nay đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương đối thấp 1,4% (2003)
 • Nguyên nhân :
  • Do tiến bộ của y học
  • Đời sống được cải thiện
  • Tỉ lệ tử giảm
 • + Hậu quả :
  • Kinh tế chậm phát triển
  • Chất lượng cuộc sống thấp, tạo sức ép đối với việc làm, giáo dục, y tế…
  • Tác động tiêu cực tới tài nguyên, môi trường.
  • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số còn khác nhau giữa các vùng ( thành thị thấp hơn nông thôn, miền núi)

III. Cơ cấu dân số 

 • Nước ta có cơ cấu dân số trẻ .
 • Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi , tỉ lệ trẻ em giảm xuống, tỉ lệ người trong tuổi lao động và trên tuổi lao động tăng lên.
 • Tỉ số giới tính đang thay đổi.

Thảo luận cho bài: Bài 2: Dân số và gia tăng dân số