Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

I. Các nhân tố tự nhiên :

– Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành : năng lượng, luyện kim, hóa chất, sx vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm…

– Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thế mạnh khác nhau của các vùng.

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

II. Các nhân tố kinh tế – xã hội

1. Dân cư và lao động :

– Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn

– Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng :

– Đang được cải thiện nhất là các vùng KT trọng điểm, song còn nhiều hạn chế.

3. Chính sách phát triển công nghiệp :

– Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp: chính sách công nghiệp hoá và đầu tư, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và đổi mới các chính sách khác

4. Thị trường :

– Ngày càng mở rộng, song đang bị  cạnh tranh của hàng ngoại nhập về mẫu mã, chất lượng… và sức ép cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Thảo luận cho bài: Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp