Vệ Sinh Mắt

Vệ Sinh Mắt

Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

GIẢI BÀI TẬP VỆ SINH MẮT

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào các thông tin của bài, xây dựng bảng 50.

Bảng 50. Các tật mắt, nguyên nhân và cách khắc phục.

Các tật của mắt

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Trả lời:

 Các tật của mắt 

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cận thị

 –  Bẩm sinh: cầu mắt dài.

 –  Do khổng giữ được khoảng cách đúng khi đọc sách (đọc quá gần)

 Đeo kính cận (Kính mặt lõm) 

Viễn thị

 –  Bẩm sinh: cầu mắt ngắn

 –  Do thuỷ tinh thể bị lão hoá (già) mất khả năng điều tiết. Đeo kính viễn (Kính mặt lồi) 

 Đeo kính viễn (Kính mặt lồi)

2. Lệnh mục II

Phòng tránh các bệnh về mắt như thế nào?

Trả lời:

Cần chú ý giữ gìn cơ quan thị giác bằng các cách sau:

– Không làm việc quá sức.

– Đảm bảo giác ngủ để phục hồi súc, có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học.

– Tránh các kích thích quá mạnh về ánh sáng.

Để tránh bị cận thị khi đọc sách phải giữ đúng cự li (cách mắt khoảng 25 cm). Khi đã bị tật có thể khắc phục bằng đeo kính lõm (kính cận) để làm giảm bớt độ hội tụ của thể thuỷ tinh, đưa ảnh của vật lùi về đúng màng lưới mới nhìn rõ.

– Tránh sử dụng các chất kích thích có chất gây nghiện có hại cho hệ thần kinh.

– Giữ gìn vệ sinh mắt… 

Vệ Sinh Mắt

Vệ Sinh Mắt

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

1. Cận thị là do dâu? Làm thê nào để nhìn rõ?

Trả lời:

Tật cận thị có thể do:

– Bẩm sinh, vì trục trước sau cùa cầu mắt quá dài so với bình thường (ngay từ khi sinh) nên ảnh luôn hiện trước màng lưới.

– Hoặc do không giữ được khoảng cách chuẩn khi đọc sách, khoảng cách giữa sách với mắt quá gần, làm thể thuỷ tinh luôn luôn phồng, lúc nhìn vật ở xa, thể thuỷ tinh không có khả năng dẹp trở về trạng thái bình thường được nữa, làm ảnh luôn hiện trước màng lưới, nhìn không rõ.

Để tránh bị cận thị khi đọc sách phải giữ đúng cự li (cách mắt khoảng 25 cm). Khi đã bị tật có thể khắc phục bằng đeo kính lõm (kính cận) để làm giảm bớt độ hội tụ của thể thuỷ tinh, dưa ảnh của vật lùi về đúng màng lưới mới nhìn rõ.

2. Tại sao người già thường phải đeo kính lão?

Trả lời:

Người già thường phải deo kính lão là do bị tật viễn thị.

Tật viễn thị có thể do:

– Bẩm sinh: vì trục trước sau của cầu mắt quá ngắn so với bình thường nên ảnh luôn lùi vể phía sau màng lưới.

– Hoặc do cao tuổi (già): Những người cao tuổi khả năng điểu tiết của thể thuỷ tinh kém, chi nhìn được vật ở xa, khi đưa vật lại gần, ảnh của vật lùi ra sau màng lưới nên không nhìn rõ. Có thể khắc phục tình trạng này bằng cách đeo kính lồi (kính viễn, kính lão) để làm tăng thêm độ hội tụ, đưa ảnh về đúng màng lưới khi nhìn gần.

3. Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trên xe bị xóc nhiều?

Trả lời:

Không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trên xe bị xóc nhiều vì khi đó mắt phải điểu tiết liên tục sẽ không tốt cho mắt.

Thảo luận cho bài: Vệ Sinh Mắt