Cơ Quan Sinh Dục Nữ

Cơ Quan Sinh Dục Nữ

Các Bệnh Lây Qua Đường Tình Dục

BÀI 60: GIẢI BÀI TẬP CƠ QUAN SINH DỤC NỮ

I. GIẢI ĐÁP LỆNH

Dựa vào hình 61 – 1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thống tin dưới đây về chức nãng của từng bộ phận:

Cơ quan sản xuất trứng là …………….. Mỗi tháng có 1 trứng chín và rụng theo chu kì 28– 32 ngày. Trứng được thu vào ống dẫn trứng qua  …………….. Tiếp theo ống dẫn trứng là  ……………..  Nằm ở phía trong bóng đái, nơi đón trứng đã thụ tinh xuống để làm tổ và phát triển thành thai. Tử cung (hay dạ con) thông với nhờ một lỗ  …………….. Phía ngoài, từ trên xuống dưới có tương ứng với dương vật ở nam.

Phía dưới là thông với bóng đái, tiếp đến là dẫn vào tử cung.

Trả lời:

1. Buồng trứng;               2. Phễu dẫn trứng;      3. Tử cung;

4. Âm đạo;                      5. cổ tử cung;             6. Âm vật;

7. Ông dẫn nước tiểu;     8. Âm đạo.

Cơ Quan Sinh Dục Nữ

Cơ Quan Sinh Dục Nữ

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61.

Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ.

A

B

 1.   Buồng trứng

 2.   Tửcung/dạcon

 3.   Ống dẫn trứng

 4.   Phễu của ống dẫn trứng

 5.   Kinh nguyệt, hành kinh

 6.   Sự rụng trứng

 7.   Ống dẫn nước tiểu

 8.   Tuyến tiền đình

 9.    Thể vàng

 a)  …………….. ở nữ là môt đường riêng biệt với âm đạo

 b)    ……………..  tiết dich nhờn để bôi trơn âm đao

 c)   Tử cung đươc thông với  ……………..

 d)   Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài, đó là  ……………..

 e)   Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng thông qua  ……………..

 g) Trứng đã được thụ tinh trong ống dẫn trứng sẽ vừa phân chia, vừa di chuyển xuống  ……………..  để làm tổ và phát triển thành thai

Trả lời:

a) Ồng dẫn nước tiểu;

b) Tuyến tiền đình 

c) Ông dẫn trứng;

d) Sự rụng trứng;

e) Phễu ống dẫn trứng;

h) Thể vàng; hành kinh/kinh nguyệt.

b) Tuyến tién đình;  

g) Tử cung;

 

Thảo luận cho bài: Cơ Quan Sinh Dục Nữ