Trụ não – Tiểu não – Não trung gian

Trụ não – Tiểu não – Não trung gian

Phản xạ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146

Câu 1. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Hướng dẫn giải

 

Câu 2 : Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.

Trụ não - Tiểu não - Não trung gian

Trụ não – Tiểu não – Não trung gian

Hướng dẫn giải

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

 

Thảo luận cho bài: Trụ não – Tiểu não – Não trung gian