Chương VII: Thấu kính là gì? phân loại thấu kính

Chương VII: Thấu kính là gì? phân loại thấu kính Chương VII: Kính hiển vi, số bộ giác của kính hiển vi Thấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa …) giới hạn bởi hai mặt...