Chương VII: Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp

Chương VII: Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp

Chương VII: Kính thiên văn, số bội giác của kính thiên văn

Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ. Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hay một hệ ghép tương đương với một thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (vài centimét).

Chương VII: Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp

Chương VII: Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp

1/ Số bội giác
Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp

Góc trông (góc nhìn) αo vật trực tiếp
Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp
Góc trông ảnh (góc nhìn ảnh) α qua thấu kính​

Sự tạo ảnh bởi kính lúp

  • Khi quan sát qua kính lúp mắt nhìn ảnh ảo của vật đó qua kính => phải đặt vật cần quan sát trong khoảng tiêu cự phía trước kính.
  • Ảnh thu được phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt => trong quá trình quan sát vật qua kính lúp ta phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính lúp sao cho thu được ảnh rõ nét.
  • Ngắm chừng: là động tác quan sát ảnh qua kính ở một vị trí xác định.
  • Để mắt không bị mỏi người ta thường thực hiện ngắm chừng ở điểm cực viễn của mắt.

Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp
các ngắm chừng vật qua kính-lúp

Trong quá trình sản xuất, trên kính lúp thường ghi các giá trị 3x; 5x; 8x … sẽ có số bội giác tương ứng là 3; 5; 8 … chúng có khả năng làm cho góc trông ảnh qua kính lớn hơn ba lần, năm lần, tám lần … góc trông trực tiếp vật (Nói một cách ngắn gọn là tạo ảnh lớn gấp 3 lần, 5 lần, 8 lần vật …)
Bài tập vận dụng:
Bài 1: Một người có khoảng nhìn rõ từ 15cm đến ∞. Người đó quan sát vật nhỏ qua kính lúp tiêu cự 5cm.
a/ Xác định khoảng đặt vật trước kính
b/ Tính số bội giác của người đó khi ngắm chừng ở vô cực (ngắm chừng ở cực viến)
Khoảng đặt vật phía trước phải thỏa mãn điều kiện thu được ảnh qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
=> d’1 = -OCc = -15cm => d1 = d’1f/(d’1-f) = 3,75cm
d’2 = -OCv = ∞ => d2= f = 5cm
=> khoảng đặt vật 3,75cm ≤ d ≤ 5cm
Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực của người đó
G = Đ/f = 15/5= 3

Thảo luận cho bài: Chương VII: Kính lúp là gì? số bội giác của kính lúp