Tuyến Yên, Tuyến Giáp

Tuyến Yên, Tuyến Giáp

Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận

GIẢI BÀI TẬP TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận dộng “Toàn dân dùng muối iốt”

Trả lời:

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất tiết các hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết. Đồng thời tiết ra các hoocmôn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, trao đổi glucôzơ, các chất khoáng, trao đổi nước và co thắt các cơ trơn (ở tử cung). Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể. Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hoà trao đổi chất canxi và phôtpho trong máu.

Khi thiếu iốt trong khẩu phần ăn hàng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.

Tuyến Yên, Tuyến Giáp

Tuyến Yên, Tuyến Giáp

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

1. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đá học theo mẫu sau (bảng 56-2) Bảng 56 – 2. Vai trò của các tuyến nội tiết

STT

Tuyến nội tiết

Vị trí

Tác dụng (vai trò)

Trả lời:

Các tuyến nội tiết và hooc môn tương ứng:

2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Trả lời:

Bệnh Bazơđô

Bệnh bướu cổ

 Do tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmôn làm tăng cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng ôxi, nhịp tim tảng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.             Do thiếu iốt trong khẩu phần ăn hàng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc dẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.

Thảo luận cho bài: Tuyến Yên, Tuyến Giáp