Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận

Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận

Tuyến Sinh Dục

GIẢI BÀI TẬP TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục I

Hãy nêu chức năng của tuyến tuy mà em biết

Trả lời:

Tuyến tuỵ là một tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hoá (chức năng ngoại tiết) vừa tiết hoocmôn. Có 2 loại hoocmôn là insulin và glucagôn có tác dụng điều hoà lượng đường trong máu luôn ổn định: insulin làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng, glucagôn làm tăng đường huyết khi lượng dường trong máu giảm.

2. Lệnh 2 mục I

Dựa vào các thông tin trên, hãy trình bày tóm tắt quá trình điểu hoà đường huyết giữ được mức ổn định.

Trả lời:

– Sau bữa ăn nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên kích thích tế Dào p tuy tiết ra hoocmôn insulin, hoocmôn này có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và làm tăng tính thấm ở tế bào, tế bào tăng nhận và sử dụng glicôzơ, do vậy nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống và duy trì ờ nồng độ 0,1 %.

– Sau khi chạy lao động thì nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống kích thích tế bào a tuy tiết ra hoocmôn glucagôn, hoocmôn này có tác dụng chuyển glicôgen có ở gan thành glucôzơ. Glucôzơ từ gan vào máu, làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên đến khoảng 0,1 %. 

Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận

Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 181 SGK sinh học 8: Trình bày chức năng của các hoocmôn tuyến tuy.

Trả lời:

Chức năng của tuyến tuy là tiết ra dịch tuy giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non. Ngoài ra, tuyến tuy còn có vai trò tiết hoocmôn tham gia điều hoà đường huyết.

Cụ thể:

 Tuyến tụy   – Insulin  – Tăng cường chuyển hoá glucổzơ thành glicôgen (ở gan và cơ). 
 – Glucagon   – Tăng cường chuyển hoá gỉicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan). 

Giải bài tập 2 trang 181 SGK sinh học 8: Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Trả lời:

Tuyến trên thận gồm phần vỏ và phần tuỷ. Phần vỏ tiết các hoocmôn có tác dụng điều hoà đường huyết, điều hoà các muối natri, kali trong máu và làm thay đổi các dặc tính sinh dục nam.

Phần tuỷ tiết ađrênalin và norađrênalin có tác dụng điều hoà hoạt động tim mạch và hô hấp, góp phần cùng glucagôn điểu chỉnh lượng đường trong máu.

Giải bài tập 3* trang 181 SGK sinh học 8: Thử trình bày bằng sơ đố quá trình điều hoà lượng dường trong máu, đảm bảo giữ gỉucózơ ở mức ổn định nhờ các hoocmôn của tuyến tuy

Trả lời:

Khi lượng đường trong máu tãng (thường sau bữa ăn) sẽ có kích thích các tế bào bêta của đảo tuy tiết insulin dể biến đổi glucôzơ thành glicôgen (dự trữ trong gan và cơ), ngược lại khi lượng dường trong máu hạ thấp (xa bữa ăn, khi hoạt động cơ bắp) sẽ kích thích các tế bào a của đảo tuy tiết glucagôn, gây nên sự chuyển huá glicôgen thành đường glucôzơ nhờ đó mà năng lượng glucôzơ trong máu luôn giữ được ổn định

Thảo luận cho bài: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận