Tuần 17: Chính tả Người mẹ của 51 đứa con

Tuần 17: Chính tả Người mẹ của 51 đứa con

Tuần 15: Luyện từ và câu (Tổng kết vốn từ)

Câu 1: Nghe – viết bài Người mẹ của 51 đứa con SGK TV5 tập 1 trang 165.

Gợi ý: Em nhờ bạn hay người thân đọc bài Người mẹ của 51 đứa con, em viết xong, đối chiếu lại với văn bản. Sai chữ nào sửa lại chữ ấy.

Tuần 17: Chính tả Người mẹ của 51 đứa con

Tuần 17: Chính tả Người mẹ của 51 đứa con

Câu 2:

a) Ghép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần.

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước cả đôi mẹ hiền.

Tiếng

Vần

âm đệm

âm chính

âm cuối

con

0

n

ra

a

tiền

n

tuyến

u

n

xa

a

xôi

ô

i

yêu

u

bầm

â

m

yêu

u

nước

ươ

c

cả

a

đôi

ô

i

mẹ

e

hiền

n

 

b) Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Gợi ý: Những tiếng bắt vần với nhau trong hai câu thơ trên, đó là: ra – xa; xôi – đôi; tiền – hiền.

Thảo luận cho bài: Tuần 17: Chính tả Người mẹ của 51 đứa con