Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Dinh dưỡng ở trùns sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào ?

Câu 2. Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khỏe con người ?

Câu 3. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ?

B – HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Trùng kiết lị và trừng sốt rét đều là sinh vật dị dưỡng, cùng ãn một loại thức ăn là hồng cầu.

Tuy nhiên, chứng có những đặc điểm khác nhau như sau :

– Trùng kiết lị lớn, một lúc có thể nuốt nhiều hồng cầu, rồi sinh sàn bằng cách phân đồi liên tiếp (theo cấp số nhân).

– Trùng sốt rét nhỏ hơn, nên chui vào kí sinh trong hồng cầu (kí sinh nội bào), ăn chất nguyên sinh của hồng cầu, rồi sinh sản ra nhiều trùng kí sinh mới cùng một lúc (còn gọi là kiểu phân nhiều hoặc liệt sinh) rói phá vỡ hồng cầu đê ra ngoài. Sau đó mỗi trùng kí sinh lại chui vào các hồng cầu khác đế lặp lại quá trình như trên. Điều này giải thích hiện tượng người bị bệnh sốt rct hay đi kèm chứng thiếu máu.

Câu 2. Trùng kiết lị gây các vết loét hình miệng núi lửa ờ thành ruột để nuốt hồng cầu tại dó, gây ra băng huyết. Chúng sinh sản rất nhanh dể lan ra khắp thành ruột, làm cho người bệnh di ngoài liên tiếp, suy kiệt sức lực rất nhanh và có thể bị tử vong.

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Câu 3. Đánh dấu + vào ô  chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Bệnh sốt rét hay có ở miền núi là vì : 

 a) Mật độ dân cư thưa thớt.

 b) Xa các trung tâm y tế, thiếu các điều kiện chữa, trị ;

 c) Có nhiều vùng lầy, nhiều cầy cối rậm rạp… ;

 d) Cả a và b.

Đáp án : c.

Thảo luận cho bài: Trùng kiết lị và trùng sốt rét