Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết của nước tiểu

Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết của nước tiểu

Thằn lằn bóng đuôi dài

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 124

Câu 1 : Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Hướng dẫn giải
Nhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu, …) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết của nước tiểu

Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết của nước tiểu

 

Câu 2 : Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

Hướng dẫn giải

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là C02, mồ hôi, nước tiểu.

Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên :

  • Hệ hô hấp thải loại C02.
  • Da thải loại mồ hôi.
  • Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu.

Câu 3 : Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu :

  • Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.
  • Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận ; mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.
  • Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận), ống thận.

Thảo luận cho bài: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết của nước tiểu