Tiêu hóa ở khoang miệng

Tiêu hóa ở khoang miệng

Tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận động

GIẢI BÀI TẬP TIÊU HOÁ Ở KHOANG MIỆNG

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

– Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

– Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25.

Trả lời:

– Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một thành phần thành đường mantôzơ, đường này đã tác động vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.

– Điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25 SGK sau đây:

 Biến đổi thức ăn ở khoang miệng 

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

 Biến đổi lí học  –     Tiết nước bọt

 –     Nhai

 –     Đảo trộn thức ăn tạo viên thức ăn

 –     Các tuyến nước bọt

 –     Răng 

 –     Răng, lưỡi, các cơ môi và má

 –     Răng, lưỡi, các cơ môi và má       

  –     Làm ướt và mềm thức ăn

 –     Làm mềm và nhuyễn thức ăn

 –     Làm thức ăn thấm đẫm nước bọt

 –     Tạo viên thức ăn vừa nuốt

 Biến đổi hoá học  Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt   enzim amilaza  Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ 

2. Lệnh mục II

– Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

– Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?

– Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hoá học không?

Trả lời:

– Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của lưỡi là chủ yếu và có tác dụng đẩy viên thức ăn từ khoang miệng xuống thực quản.

– Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã đực tạo ra nhờ sự co dãn phối hợp nhịp nhàng của các cơ thực quản.

– Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2-4 giây) nên có thể coi như thức ăn không dược biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.

Tiêu hóa ở khoang miệng

Tiêu hóa ở khoang miệng

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 83 SGK sinh học 8: Thực chất biến dổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Trả lời:

– Khoang miệng:

+ Nhai, nghiền: nhờ hoạt động của tuyến nước bọt, hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má có tác dụng làm ướt và mềm thức ăn, nghiền nhó và làm nhuyễn thức ăn.

+ Biến đổi tinh bột nhờ hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng biến dổi một phần tinh bột trong thức ăn thành đường mantôzơ.

Giải bài tập 2 trang 83 SGK sinh học 8: Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngừ “Nhai kĩ no lâu”?

Trả lời:

Nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu” là khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hoá càng cao, cơ thể hấp thụ dược nhiều chất dinh dưỡng hơn nên no lâu hơn.

Giải bài tập 3 trang 83 SGK sinh học 8: Với khẩu phần ăn dầy dủ các chất, sau tiêu hoá ở khoang miệng và thực quản thì còn có những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp?

Trả lời:

Với khẩu phần ăn đầy dủ các chất, sau tiêu hoá ở khoang miệng và thực quản thì những chất trong thức ăn vẫn cần được tiêu hoá tiếp là: gluxit, lipit, prôtêin

Giải bài tập 4 trang 83 SGK sinh học 8: Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức án này có thể dược biên đổi trong khoang miệng như thế nào?

Trả lời:

Khi ta ăn cháo hay uống sữa, sự biến đổi các loại thức ăn này trong khoang miệng bao gồm:

– Với cháo: thấm một ít nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị enzim amilaza phân giải thành đường mantôzơ.

– Với sữa: thấm một ít nước bọt, sự tiêu hoá học không diễn ra ở khoang miệng do thành phần hoá học của sữa là prôtêin và đường đôi hoặc đường đơn. 

Thảo luận cho bài: Tiêu hóa ở khoang miệng