Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Biến dạng của rễ

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây:

– Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được……………………. hấp thụ, chuyển qua……………… tới………………

– Rễ mang các ………………….. có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất.

Trả lời

– Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vở tới mạch gỗ.

– Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất.

2. Lệnh mục 2

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Trả lời

Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sựhút nước và muối khoáng của cây: các loại đất khác nhau, thời tiết, khí hậu…

Vì vậy, để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt không những cần cung cấp đủ nước, muối khoáng mà còn phải tạo những điều kiện thuận lợi cho cây như: trồng đúng thời vụ, chống rét, chống úng cho cây… Tùy từng loại cây khác nhau mà chọn loại đất thích hợp.

– Các loại đất trồng khác nhau:

Ví dụ:

– Đất đỏ vàng đổi trọc do địa hình dốc, khả năng giữnước kém, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu tới sựhút nưóc và muối khoáng của cây, làm cho năng suất cây trồng thấp.

– Đất đỏ bazan vùng Tây Nguyên thích hợp trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê…

– Trong mùa đồng băng giá ở những vùng lạnh, sự hút nước và muối khoáng của cây bị ngừng trệ.

– Trời nắng, nhiệt độ cao, cây thoát nước nhiều, nhu cầu nước của cây tăng.

– Khi mưa nhiêu đất ngập nước lâu ngày, rễ bị chết, cây mất khảnăng hút nước và muối khoáng.

– Mùa đông, cây ởcác vùng ôn đới hầu hết đều rụng lá vì mùa đông nhiệt độ thấp, nước đóng băng làm cho rễ cây không hút được nước và muối khoáng, không có chất dinh dưỡng nuôi cây, lá cây rụng.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 39 SGK sinh học 6: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụnước và muối khoáng?

Trả lời

– Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

– Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.

Giải bài tập 2 trang 39 SGK sinh học 6: Chỉ trên tranh vẽcon đường hấp thụnước và muối khoáng hoà tan từ đấtvào cây.

Trả lời

– Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyển đến mạch gỗ bằng 2 con đường: từ lông hút qua các tế bào mô mém vỏ rồi đến mạch gỗ, và từ các tế bào biểu bì của rễ, qua khe hở giữa các tế bào mô mềm vỏ rồi đến mạch gỗ. Con đường chính hút nước và muối khoáng hoà tan qua lông hút.

– Còn các cây sống trong nước, hút trực tiếp nưóc và muối khoáng hoà tan qua khắp bề mặt biểu bì của cả rễ, thân, lá. Các cây sống trên mặt nước hút trực tiếp nước và muối khoáng hoà tan qua khắp bề mặt biểu bì của rễ.

Giải bài tập 3 trang 39 SGK sinh học 6: Vì sao bộ rễcây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?

Trả lời

Rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều để đảm bảo hút đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho nhu cầu của cây.

Thảo luận cho bài: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)