Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp)

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người), cung cấp ôxi dùng cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 154

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Câu 1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Trả lời: 

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

Câu 2.  Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Trả lời: Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu , dê…

Câu 3. Trong các chuỗi liên tục sau đây :

Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ

Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người.

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người