Biến dạng của rễ

Biến dạng của rễ

Cấu tạo ngoài của thân

I. GIẢI ĐẢP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

– Từng nhóm quan sát các vật mẫu của mình.

 Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau, hãy phân chia chúng thành các nhóm riêng.

 Cho biết chức năng của từng nhóm rễ biến dạng đó.

 Hoàn thiện bảng sau:

STT

Tên rễ biến dạng

Tên cây

Đặc điểm của rễ biến dạng

Chức năng đối với cây

1

 Rể củ

 Cải củ, Cà rốt  Rễ phình to  Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả

2

 Rễ móc

 Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám

3

 Rể thở

 Sống trong điều kiện thiếu không khí.

 Rễ mọc ngược lên trên mặt đất.

4

 Giác mút

 Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác

Trả lời

Chức năng chính của rễ là hút nước và muối khoáng hoà tan. Nhưng trong thực tế ở một số cây, rễ còn có những chức năng khác nữa nên hình dạng, cấu tạo của rễ thay đổi, làm rễ biến dạng. Sự biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo để thực hiện những chức năng đặc biệt.

STT

Tên rễ biến dạng

Tên cây

Đặc điểm cua rễ biến dạng

Chức năng đối với cây

1

 Rễ củ

 Cải củ, Cà rốt  Rễ phình to  Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả

2

 Rễ móc

 Trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh,…  Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám  Giúp cây leo lên

3

Rễ thở

 Bụt mọc, mắm, bần,…  Sống trong điều kiện thiếu không khí.

 Rễ mọc ngược lên trên mặt đất

 Lấy oxy cung cấp cho các phần rễdưới đất

4

 Giác mút

 Tơ hồng, tầm gửi  Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác  Lấy thức ăn từ cây chủ
Biến dạng của rễ

Biến dạng của rễ

2. Lệnh mục 2

Quan sát H. 12.1. Đọc những câu dưới đây, hãy điền tiếp:

Cây sắn có rễ ………..

Cây trầu không có rễ ………..

Cây bụt mọc có rễ ………..

Cây tầm gửi có rễ ………..

Trả lời

Cây sắn có rễ củ.

Cây trầu không có rễ móc.

Cây bụt mọc có rễ thở.

Cây tầm gửi có rễ giác mút.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI 

Giải bài tập 1 trang 42 SGK sinh học 6: Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng.

Trả lời

STT

Tên rễ biến dạng

Chức năng đối với cây

1

 Rễ củ

 Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả

2

 Rễ móc

 Giúp cây leo lên.

3

 Rễ thở

 Lấy ốxi cung cấp cho các phần rễdưới đất

4

 Giác mút

 Lấy thức ăn từ cây chủ cung cấp cho cây.

Giải bài tập 2 trang 42 SGK sinh học 6: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Trả lời

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa vì:

Chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa kết quả. Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiêu hoặc không còn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng của củ đều giảm.

Thảo luận cho bài: Biến dạng của rễ