Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín

Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

Việt Nam có sự đa dạng về thực vật khá cao, trong đó nhiều loài có giá trị nhưng đang bị giảm sút do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên hiếm.

Cần phải bảo vệ sự đa dạng thực vật nói chung và thực vật quý hiếm nói riêng.

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 159

Câu 1. Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Trả lời: Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt.

Câu 2.  Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Trả lời: 

Thực vật quý hiếm là thực vật có giá trị kinh tế (lấy gỗ. làm thuốc ; cây công nghiệp…) nhưng đang bị khai thác quá mức và ngày càng hiếm đi.

Câu 3. Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Trả lời:  Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật. Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm đế bảo vệ số lượng cá thể của loài. Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn… để bảo vệ các loài thực vật. Trong đó có thực vật quý hiếm. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật