Soạn bài Trí dũng song toàn

Soạn bài Trí dũng song toàn

Soạn bài Tiếng rao đêm

A. KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM

Giọng điệu toàn bài là giọng điệu kể chuyện. Khi đọc, cần chú ý thay đổi ngữ điệu cho phù hợp với nội dung của các lời đối thoại, bộc lộ thái độ, tính cách của từng nhân vật. Nhấn giọng ở những từ ngữ biểu lộ hành động dũng cảm của thám hoa Giang Văn Minh trước thái độ trịch thượng của vua Minh.

Soạn bài Trí dũng song toàn

Soạn bài Trí dũng song toàn

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

1- Phân đoạn: Câu chuyện chia làm 4 đoạn để luyện đọc:

  • Đoạn 1: Từ đầu đến… “hỏi cho ra lẽ”.
  • Đoạn 2: Tiếp đoạn 1 cho đến… “mạng Liễu Thăng”.
  • Đoạn 3: Tiếp đoạn 2 cho đến… “ám hại ông”.
  • Đoạn 4: Phần còn lại của câu chuyện.

2- Nội dung bài:

Câu 1: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng”?

Trả lời: Để nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng, sứ thần Giang Văn Minh của ta đã giả vờ khóc thán vì chuyện không có mặt ở nhà đế cúng giỗ cụ tổ năm đời. Chính cái điều ấy mà ông đã đưa vua Minh vào cái bẫy đã giăng sẵn. Vua Minh bị hớ khi nói rằng: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Từ câu nói đó của vua Minh, Giang Văn Minh đã dồn vua Minh vào thế bí, ông nói luồn: “Vậy Liễu Thăng đă chết mấy trăm năm nay, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi phải mang lễ vật sang cúng giỗ”. Vua Minh đuối lí, đành phải tuyên bố: “Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liễu Thăng nữa.”

Câu 2: Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh và vị đại thần nhà Minh.

Trả lời: Nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh và vị đại thần nhà Minh, như sau:

Trong cuộc gặp gỡ với vị đại thần nhà Minh. Vị đại thần này thể hiện thái độ ngạo mạn của một nước lớn ra vế đối:

Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc

Nhắc chuyện Mã Viện dẹp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Ông Giang Văn Minh đối lại ngay:

Bạch Đằng từ trước máu còn loang

Nhắc lại sự thất bại thảm hại của quân đội cả ba triều đại phong kiến Trung Quốc: Nam Hán, Tống, Nguyên trên sông Bạch Đằng.

Câu 3: Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

Trả lời: Vì bị Giang Văn Minh buộc nhà Minh bỏ lệ cống nộp cúng giỗ Liễu Thăng, vua Minh đã căm ghét ông. Nay thấy Giang Văn Minh nhắc lại chuyện cả 3 triều đại phong kiến Trung Quốc thảm bại trên sông Bạch Đằng, vua Minh càng tức giận hơn nên cho người ám hại ông.

Câu 4: Vì sao nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?

Trả lời: Vì ông là một người thông minh đấu lí thắng cả vua Minh và đại thần nhà Minh. Một mình dũng cảm chiến đấu và chiến thắng cả vua quan nhà Minh.

Thảo luận cho bài: Soạn bài Trí dũng song toàn