Soạn bài: Tập đọc Nghìn năm văn hiến

TUẦN 2: TẬP ĐỌC

Soạn bài: Tập đọc Nghìn năm văn hiến

Soạn bài: Tập đọc Sắc màu em yêu

A. KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM

  • Đọc đúng các từ ngữ: nghìn năm, văn hiến, Văn Miếu Quốc Tử Giám, triều, vua, Thiên Quang, muỗm già.
  • Ngừng nghỉ đúng chỗ các dấu câu.
  • Nhấn giọng ở những từ ngữ: đầu tiên, ngạc nhiên lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ, chứng tích, văn hiến lâu đời.
  • Tốc độ đọc: thong thả, chậm rãi, rõ ràng.

 

Soạn bài: Tập đọc Nghìn năm văn hiến

Soạn bài: Tập đọc Nghìn năm văn hiến

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

Câu 1: Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên về điều gì?

Trả lời: Khách nước ngoài ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, tính từ khoa thi 1075 đến khoa thi cuôi cùng vào năm 1919, các triều vua Việt Nam đã tố chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.

Câu 2: Hãy đọc và phân tích bảng sô liệu thống kê theo các mục sau:

a) Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

Trả lời: Đó là triều đại nhà Lê, có tới 104 khoa thi.

b) Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?

Trả lời: Đó là triều đại nhà Lê, có tới 1780 tiến sĩ.

Câu 3: Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thông văn hóa Việt Nam?

Trả lời: Bài văn cho em thấy được: Đất nước Việt Nam là một đất nước có một nền văn hiến lâu đời. Đất nước ấy rất coi trọng sự học. Chúng ta tự hào về truyền thống ấy.

* Nội dung chính: Đất nước Việt Nam là một đất nước có một nền văn hiến lâu đời. Một đất nước rất coi trọng đạo học.

Thảo luận cho bài: Soạn bài: Tập đọc Nghìn năm văn hiến