Soạn bài khởi ngữ

Soạn bài khởi ngữ

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten

I.Đặc điểm và vai trò của khởi ngữ trong câu:

1.  Ở (a): Chủ ngữ trong câu cuối là từ anh thứ hai (không phải từ anh thứ nhất).

Ở (b): Chủ ngữ của câu này là từ tôi.

Ở (c): Chủ ngữ của câu này là từ chúng ta.

2.Đọc ở Ghi nhớ.

Soạn bài khởi ngữ

Soạn bài khởi ngữ

II. Luyện tập

1. Các khởi ngữ trong các đoạn trích sau là:

  • Ở (a): Điều này
  •  Ở (b): Đối với chúng mình.
  • Ở (c) : Một mình
  • Ở (d): Làm khí tượng
  • Ở (e) : Đối với cháu

2. Mối quan hệ nghĩa giữa khởi ngữ với phần câu còn lại qua các từ ngữ có liên quan với nhau về nghĩa ở các câu trong truyện ngắn Làng của Kim Lân là:

  • Ở (a) : … thì ông
  •  Ở (b) : …. Nó

3. (Đặt trong tình huống cụ thể) : ta có thể chuyển như sau:

  • Ở (a) : Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.
  • Ở (b) : Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Thảo luận cho bài: Soạn bài khởi ngữ