Soạn bài khởi ngữ

Soạn bài khởi ngữ Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten I.Đặc điểm và vai trò của khởi ngữ trong câu: 1.  Ở (a): Chủ ngữ trong câu cuối là từ anh...