Tình huống truyện Chiếc lược Ngà

Tình huống truyện Chiếc lược Ngà Đề bài: Trong truyện Chiếc lược ngà , Nguyễn Quang Sáng đã tạo được tình huống truyện khá bất ngờ nhưng tự nhiên , hợp lí. Em hãy làm rõ nhận xét trên?...