Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 5

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 5

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 6

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Gợi ý: Tiếp tục đọc lại các bài tập đọc và học thuộc các bài học thuộc lòng. Nắm nội dung chính của mỗi bài, tác giả, thể loại.

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 5

Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 5

Câu 2: Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân của tác giả Nguyễn Văn Xe. Phân vai trong nhóm để tập diễn một trong hai đoạn kịch.

Gợi ý: Tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân:

Nhân vật

Tính cách

 – Cai  Tinh ranh, xảo quyệt
 – An  Hoạt bát, linh lợi, thông minh
 – Dì Năm  Bình tĩnh, khôn khéo, nhanh trí ứng xử tình huống, sự việc
 – Người cán bộ  Bình tĩnh, tự nhiên, tin tưởng ở người dân
 – Lính  Hống hách, xấc xược thích quát tháo dọa nạt người dân

Thảo luận cho bài: Ôn tập giữa kì 1 lớp 5 tiết 5