Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Trai sông

I – MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẬP

Ngành Giun đốt, ngoài giun đất, còn gặp một sổ đại diện khác có cấu tạo rương tự, sổng trong môi trường nước ngọt và nước mặn (hình 17.1, 2, 3).

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

II – ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Giun đốt thường có cơ quan di chuyển ở hai bên mỗi đốt được gọi là chi bên (hình 17.3). Chi bên cỏ nhiều tơ thích nghi bơi lội trong nước. Giun đốt phân bô ở các môi trường sông khác nhau như : nước mặn. nước ngọt, trong đất, trên cây (vắt), thích nghi với các lôi sông khác nhau như : tự do. định cư. kí sinh, chui rúc trong đất ẩm… Do đó, một số cấu tạo cơ thể bị biến đổi đi như : chi hơn, tơ tiêu giảm, thần kinh giác quan kém phát triển. Nhưng các loài giun đốt vần giữ đầy đủ đặc điểm chung của ngành.

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 61

Câu 1. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.

Hướng dẫn trả lời:

Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)…

Câu 2: Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?

Hướng dẫn trả lời:

  • Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, có thể xoang.
  • Hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa.
  • Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể.
  • Hô hấp bằng da hay bằng mang.

Câu 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

Hướng dẫn trả lời:

  • Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).
  • Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng…) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.
  • Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.
  • Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.

Thảo luận cho bài: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt