Luyện Tập Tả Cảnh Lớp 5 Tuần 1 (Lập Dàn Ý Tả Cảnh)

Luyện Tập Tả Cảnh Lớp 5 Tuần 1 (Lập Dàn Ý Tả Cảnh)

Hãy kể một câu chuyện đã được nghe, được đọc về các anh hùng, danh nhân của nước ta

Đề bài: Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng SGK Tiếng Việt 5, tập 1 trang 14 và nêu nhận xét.

a) Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu?

Gợi ý:

– Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu?

– Tác giả tả những sự vật: những đám mây, vòm trời, giọt mưa, những sợi cỏ đẫm nước, những bó huệ, bầy sáo…

Luyện Tập Tả Cảnh Lớp 5 Tuần 1 (Lập Dàn Ý Tả Cảnh)

Luyện Tập Tả Cảnh Lớp 5 Tuần 1 (Lập Dàn Ý Tả Cảnh)

b) Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan nào?

Gợi ý: Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan: thị giác, cảm giác.

c) Tìm một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả.

Gợi ý: Chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả.

– Đó là chi tiết: “Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi”.

Tham khảo bào làm chi tiết tại đây: Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hoặc trong công viên, trên cảnh đồng, trên nương rẫy, đường phố).

Tham khảo thêm bài viết chi tiết tại đây: Tả cảnh đồng lúa quê em vào buổi sáng

Thảo luận cho bài: Luyện Tập Tả Cảnh Lớp 5 Tuần 1 (Lập Dàn Ý Tả Cảnh)