Kể chuyện lớp 5 Lý Tự Trọng

Kể chuyện lớp 5 Lý Tự Trọng

Tuần 17: Luyện từ và câu (Ôn tập về câu)

Đề bài: Dựa vào lời kể của thầy (cô), em hãy thuyết minh cho nội dung từng bức tranh minh họa cho câu chuyện Lí Tự Trọng. 

I- HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1- Bức tranh 2: Lí Tự Trọng sinh ra trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Anh là một người thông minh, sáng dạ, được tố chức cách mạng cử ra nước ngoài học tập.

2- Bức tranh 2: Trở về nước, Lí Tự Trọng được giao nhiệm vụ chuyển và nhận tài liệu trao đổi với các tổ chức Đảng bạn bè qua đường tàu biển.

3- Bức tranh 3: Trong công việc, anh là một người mưu trí, gan dạ. Mấy lần suýt bị bại lộ, nhờ nhanh trí, anh đã thoát hiểm.

4- Bức tranh 4: Trong một buổi mít tinh, đê cứu đồng chí mình, anh đã nổ súng tiêu diệt tên mật thám rồi bị sa vào tay giặc.

5- Bức tranh 5: Trong ngục bọn giặc tra tấn anh rất dã man nhưng không moi được gì ở anh. Trước tòa án, anh dõng dạc vạch mặt bọn đế quốc và khẳng định lí tưởng cách mạng của mình.

6- Bức tranh 6: Khi ra pháp trường xử bắn, anh không hề nao núng, hiên ngang hát vang bài Quốc tế ca.

Kể chuyện lớp 5 Lý Tự Trọng

Kể chuyện lớp 5 Lý Tự Trọng

II- KỂ LẠI TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN

Lí Tự Trọng sinh ra trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Anh là người thông minh, sáng dạ. Năm 1928, anh gia nhập tổ chức cách mạng và được cử ra nước ngoài học tập.

Trở về nước vào mùa thu năm 1929, anh được tố chức giao nhiệm vụ liên lạc, nhận, chuyến thư từ, tài liệu với các tổ chức Đảng bạn bè qua đường tàu biển. Làm việc ở Sài Gòn, anh đóng vai người nhặt than ở bến cảng, ơ đây, bọn mật thám đông như ruồi, nhưng nhờ nhanh trí, gan dạ, bình tĩnh, anh đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Có lần, tài liệu quá nhiều, anh phải gói lại vào chiếc màn buộc sau xe. Một tên đội Tây gọi lại đòi khám, anh giả vờ nhảy xuống cởi bọc ra nhưng kì thực là đế buộc lại cho chắc hơn. Tên đội chờ lâu, sốt ruột quăng xe bên vệ đường, lúi húi tự mở bọc. Thừa cơ, anh vồ lấy xe của nó, phóng đi. Lần khác, anh đưa tài liệu từ dưới tàu lên, lính đòi khám. Anh nhảy tùm xuống nước lặn qua gầm tàu trốn thoát.

Đầu năm 1931, trong một cuộc mít tinh, một cán bộ ta đang nói chuyện với công nhân và đồng bào thì tên mật thám Pháp Lơ-grăng ập đến định bắt anh cán bộ. Lí Tự Trọng lập tức nổ súng tiêu diệt tên mật thám cứu nguy cho người cán bộ. Nhưng anh đã bị giặc bắt. Chúng tra tấn anh rất dã man nhưng không moi được tin tức gì ở anh cả. Những người coi ngục rất khâm phục anh, kiêng nể anh. Họ gọi anh là “Ông Nhỏ”.

Trước tòa án, anh dõng dạc vạch mặt bọn thực dân và tuyên truyền cách mạng. Có một luật sư bào chữa cho anh, nói rằng anh chưa đến tuổi thành niên nên hành động và suy nghĩ chưa chín chắn. Anh gạt phắt và lớn tiếng trước tòa:

– Tôi hành động có suy nghĩ. Mọi việc tôi làm đều vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng, không thể có con đường nào khác.

Thực dân Pháp bất chấp dư luận và luật pháp, xử tử anh vào một ngày cuối năm 1931. Trước pháp trường, anh hiên ngang hát vang bài Quốc tế ca. Năm ấy anh vừa tròn 17 tuổi đời.

III- Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN

Qua câu chuyện Lí Tự Trọng, em hiểu được anh Trọng là một thanh niên yêu nước, sống có lí tưởng, sẵn sàng quên mình vì đồng đội. Anh là một người anh hùng.

Thảo luận cho bài: Kể chuyện lớp 5 Lý Tự Trọng