Hướng động

Hướng động

Ứng động

GIẢI BÀI TẬP HƯỚNG ĐỘNG

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỎI SÁCII GIÁO KHOA

A. PHẤN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Quan sát hình 23.1 và trả lời câu hỏi:

Em có nhận xét gì về sự sinh trường của thân cây non ờ các điều kiện chiếu sáng khác nhau y

Trả lời:

Ở điều kiện chiếu sáng khác nhau thân cây non có phản ứng sinh trưởng rất khác nhau:

– Ở điều kiện chiếu sáng từ một hướng, thân cây non sinh trưởng hướng về nguồn sáng (hình 23.1 a).

– Khi không có ánh sáng cây non mọc vóng lên và có màu vàng úa (hình 23.1 b).

– Ở điều kiện ánh sáng chiếu bình thường từ mọi hướng, cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu xanh lục. 

Hướng động

Hướng động

hình 23.1 – Cảm ứng của cây non đối với điều kiện ánh sáng

♦ So sánh sự sinh trưởng của cúc cùV trên hình 23.3 vcì trả lời các câu hỏi sau:

– Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a vù 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?

– Phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực (hình 23.3 b và 23.3 d) có gì khác nhau?

Hình 23.3. – Phản ứng sinh trưởng của cây đổi với trọng lực 

Trả lời:

– Thân và rẽ trên hình 23.3a và 23.3c sinh trưởng theo hướng nằm ngang vì tác động của trọng lực bị loại bỏ.

– Phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực (hình 23.3 b và 23.3 d) có sự khác nhau là:

+ Thân uốn cong lên trên (hướng trọng lực âm).

+ Rễ uốn cong vồ phía trước (hướng trọng lực dương).

♦ – Hãy nêu vai trồ của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.

– Hướng sáng âm vù hướng trọng lực dươmg của rễ có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây?

– Nêu vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoảng và nước của cây.

– Lấy ví dụ một số loài cây trồng có hướng tiếp xúc.

Trả lời:

– Vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây là tìm đến nguồn sáng để quang hợp. Ví dụ: cây mọc sát ở các bức tường cao luôn hướng ra xa phía tường có nhiều ánh sáng hơn; cây đặt ở cửa sổ luôn sinh trưởng hướng vào cửa sổ đón các tia sáng chiếu đến.

– Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rỗ có ý nghĩa: đảm bảo cho rễ mọc vào đất dể giữ cây và để hút nước cùng các chất khoáng có trong đất.

– Vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây là nhơ có tính hướng hóa rỗ cây sinh trưởng hướng tới nguồn nước và phàn bón để dinh dưỡng.

– Những loài cây trồng có hướng tiếp xúc như: cây mướp, bầu, bí, dưa leo, nho, cây củ từ, dậu cô ve,…

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cảm ứng thực vật là gì?

Trả lời:

Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đốì với sự kích thích của môi trường.

2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?

Trả lời:

Hướng tiếp xúc.

3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Trả lời:

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây là để hút nước cùng các ion khoáng từ đất và để cố định cây vào đất.

4. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hỏa ờ thực vật

Trả lời:

Những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hóa chất có thể là kiềm, axit, các muối khoáng, các chất hữu cơ, hoocmôn, các chất dẫn dụ, nước, phân bón,…

5. Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a) Hướng sáng

b) Hướng tiếp xúc

c) Hướng trọng lực âm

d) Củ 3 loại hướng trên.

Trả lời:

b đúng.

 

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Nguyên nhân trực tiếp gây ra sự uốn cong của thăn vù rễ lcì gì?

Trả lời:

Do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào miền sinh trưởng tại 2 phía đối diện nhau của cơ quan (thân, rễ).

Thảo luận cho bài: Hướng động